Συμβουλευτική Οικογένειας

Η Συμβουλευτική – Θεραπεία Οικογένειας, μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στη βελτίωση της επικοινωνίας και την επίλυση συγκρούσεων μεταξύ των μελών μιας οικογένειας. Αποτελεί συνήθως βραχυπρόθεσμη διαδικασία στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλα ή κάποια από τα μέλη. Μέσω της Οικογενειακής Θεραπείας η οικογένεια μπορεί να αναπτύξει νέες δεξιότητες και να … Συνεχίστε να διαβάζετε το Συμβουλευτική Οικογένειας.